Kameleonten 

Logen i Gröndal UF har för avsikt att bygga ett nytt föreningshus i akt och mening att möjliggöra ungdoms- kultur- och idrottsverksamhet i första hand för regionens barn och ungdomar. Föreningens styrelse har valt att döpa byggprojektet till ”Kameleonten”. Namnet i sig skall beskriva den mångfald av verksamhetsmöjligheter som det nya allaktivitetshuset erbjuder.

För projektets genomförande anlitar föreningens styrelse en projektledare och har utsett en styrgrupp bestående av följande personer:

Ralf Wahlsten, Logen i Gröndal UF
040-540 4852

Björn Almark, Logen i Gröndal UF

Anders Wikholm, Esbo IF

Projektledare: Patrik Gustafsson, Logen i Gröndal UF
050-482 1727, pg.gust(at)gmail.com

Ett viktigt steg har tagits i och med att föravtalet (för försäljning av tomten) med Basso undertecknades måndagen den 10 december 2017. Nu har vi grundplåten på det torra och kan garantera att Logen kommer att vara den som håller i trådarna även i fortsättningen. 

Läs mera om projektet Kameleonten här.