Kameleonten projektstatus

 

AKTUELLT:

Stadsplaneringen för Alberga idrottspark har nu nått så långt att planen har laga kraft (per 30.9.2020). Det betyder att projektet nu kan accelerera, så att arbetet med att utveckla förslagsritningarna till bygghandlingar kan börja. 

Kameleonten har anlitat Indepro som projektledningskonsult.

Målsättningen är byggstart vårvintern 2021, så att hallen kan öppnas för användning sensommaren 2022.

TIDIGARE:

Esbo stadsfullmäktige har 9.9.2019 beslutat att bevilja lånegarantier för idrottshallsprojektet Kameleonten.

Lånegarantierna omfattar 25,3 MEuro, och garantitiden är 20 år.