Kameleonten projektstatus

 

AKTUELLT 20.9.2022

Kameleonten ser redan ut som ett hus, med både väggar, golv och tak. Tidtabellen, men användningsstart på försommaren 2023, håller. 

 

 

Nu är det hög tid tex. för föreningar att ta kontakt med projektet Kameleonten för att försäkra sig om tillgång till utrymmen från och med hösten 2023.

Det finns utrymmen för sporter som

  • innebandy (3 planer)
  • basket (2 planer)
  • Friidrott (stor sal med 200 m rundbana)
  • Gymnastik (en hög sal, ett överloft och ett underloft)

 

AKTUELLT 6.4.2022

Kameleonten-projektets byggnadslov är beviljat och lagfäst. Byggarbetena framskrider med fart: pålningen är i huvudsak gjord, den östra delens fundament är gjutna, begolkningssyddet är på plats. Efter påsk börjar monteringen av stålstommen.

Färdigt för användning kommer det att vara våren och försommaren 2023.

Nu är det dags att börja diskutera hyra av idrottsutrymmen!

Kontaktperson Patrik Gustafsson, tel 050-4821727

 

AKTUELLT 18.10.2021:

Kameleonten-hallen I Alberga skapar möjligheter till idrott för barn och ungdom i Esbo

Kameleonten Ab och Jatke Oy har kommit överens om byggandet av en 14 500 m2 idrottshall i Alberga Idrottspark i Esbo. Jatke är huvudentreprenör och ansvarig för projektledningsentreprenaden. Projektets markbyggfas har påbörjats. Idrottarna kommer att kunna ta hallen i bruk våren 2023.

Kameleonten-hallen förbättrar drastiskt idrottsmöjligheterna för barn och ungdom både i Esbo och den västra huvudstadsregionen. Hallen erbjuder utrymmen för många olika grenar; friidrott, basket, handboll, innebandy och redskapsgymnastik. Idrottsutrymmena passar såväl tävlingsidrottare som motionärer. Hallen är främst en träningshall, men lämpar sig också väl för tävlingar och matcher speciellt för barn och ungdom.

Alberga idrottsparks läge i direkt anslutning till Alberga stadsdelscentrum garanterar goda kommunikationer. Man kommer till hallen genom att gå, cykla, med tåg eller lokaltåg, med buss, och givetvis med bil från alla väderstreck. Då Spårjokern tas i bruk år 2024 förbättras kommunikationerna ytterligare.

Hallen erbjuder utrymmen för närområdets idrottsföreningsverksamhet, men i vissa fall också för hela huvudstadsregionen och Nyland. Friidrottssalen med 200 meters rundbana enligt internationella tävlingsregler, precis bredvid friidrottsstadions läktare, gör det möjligt att ordna många typer av idrottsevenemang. I och med att hallen har utrymmen för många olika grenar finns det förutsättningar för grenöverskridande umgänge, och därmed också utveckling av mångsidigare unga idrottare.

Hallen omfattar också ett gym speciellt riktat till yngre idrottare, och utrymmen som stöder idrottsparkens verksamhet såsom omklädningsrum och tekniska utrymmen. Hallen är en integrerad del av den stora konstisplan som kommer att anläggas invid hallen. Alberga Idrottspark har redan fotbolls- och friidrottsstadion, konstgräs för fotboll, högtryckshall för fotboll, bollspelssal, simhall, utebad, ishall, skidspår, terränglöpningsbanor och skatepark.

”Ur Esbo stads perspektiv representerar Kameleonten en modern samarbetsmodell mellan stadens idrottstjänster, skolorna och den tredje sektorn. Med hjälp av Kameleonten kan det skapas nya samarbetsformer omfattande både förskole- och skolverksamhet. Vi strävar efter att, i samarbete med idrottsföreningarna, bygga en pilotverksamhet för att utveckla 2-6 åringars motoriska färdigheter. Dessutom skapar Kameleonten helt nya möjligheter för skolornas idrotts- och gymnastikverksamhet. Vi kan med hjälp av Urhea skapa liknande möjligheter som på Backasbrinkens campus”, förklarar idrottsdirektör Martti Merra.

Hallprojektet konkurrensutsattes och Jatke Oy valdes till entreprenör. ”Vi ser fram emot att förverkliga projektet tillsammans med Jatke. De har ett gott rykte och en bred kunskapsbas, och är synnerligen lämpliga att förverkliga detta ambitiösa projekt” säger projektledare Patrik Gustafsson från Kameleontens beställarorganisation.

”Det känns fint att delta i förverkligandet av fritidsutrymmen för barn och ungdom. Att bygga en idrottshall kräver ett intensivt samarbete mellan projektets alla parter. Kameleonten-hallen skapar kontinuitet för oss inom området idrottshallsbyggen. Vi bygger för tillfället en idrottshall i Britas, och den nya Urhea-hallen i Helsingfors överlämnades till beställaren i augusti 2021. Många av dem som arbetat med Urhea-hallen fortsätter nu med Kameleonten-projektet. Vi tar med oss färska erfarenheter och kunnande till detta nya projekt”, berättar affärsområdeschef Antti Raunemaa på Jatkes Kommersiella lokaler enhet.

 

Tilläggsinformation:

Kameleonten Ab, Patrik Gustafsson, projektledare

Tel. 050 4821727, pg.gust@gmail.com

Jatke Oy, Esa Rautanen, byggledare, Kommersiella lokaler
Tel. 040 848 1908 esa.rautanen@jatke.fi

Kameleonten är ungdomsföreningen Logen i Gröndal UF:s projekt för att förnya både sig själv och ungdomsföreningsrörelsen. Ungdomsföreningen strävar till att verka som en katalysator för att aktivera ungdomar och för att få dem att röra på sig. I praktiken sker detta i samarbete med många idrotts- och ungdomsföreningar.  Mera info på www.kameleonten.fi

Jatke grundades år 2009 och är ett pålitligt, inhemskt och personalägt byggföretag. Vi bygger bostäder och kontor, i vilka det känns bra att bo och arbeta. Vi är ett entreprenadföretag och vi utvecklar projekt av olika typer: bostäder, kommersiella och offentliga lokaler samt renovering. Vi har ca. 300 anställda och kontor i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Kouvola. Mera info på www.jatke.fi

======

TIDIGARE

Stadsplaneringen för Alberga idrottspark har nu nått så långt att planen har laga kraft (per 30.9.2020). Det betyder att projektet nu kan accelerera, så att arbetet med att utveckla förslagsritningarna till bygghandlingar kan börja. 

Kameleonten har anlitat Indepro som projektledningskonsult.

Målsättningen är byggstart hösten 2021, så att hallen kan öppnas för användning våren 2023.

TIDIGARE:

Esbo stadsfullmäktige har 9.9.2019 beslutat att bevilja lånegarantier för idrottshallsprojektet Kameleonten.

Lånegarantierna omfattar 25,3 MEuro, och garantitiden är 20 år.