Kameleontens målsättning

Målet är att skapa trivsamma, funktionella och ekonomiskt självbärande träningsutrymmen för ungdom i Esbo och Nyland. 

Kostnadseffektiv, allmännyttig, mycket funktionell och praktisk utan någon form av lyx. Målsättningen är att erbjuda så förmånliga priser som möjligt för användarna, samtidigt som ekonomin är självbärande.

Ett centralt tema är trivsel både för den idrottande ungsdomen såväl som för deras stödtrupper. Det skall finnas plats att följa med träningar och tävlingar som åskådare, det skall finnas mötesplatser såsom kafé och gym. Och det skall finns åtminstone ett mindre allaktivitetsutrymme där det är möjligt att ordna aktiviteter för familjernas minsta, men som också kan fungera som stödutryme (entrehall, vistelseutrymme, tävlingskansli, etc.) under större evenemang.

Projektet genomförs i samarbete med Esbo stad, organisationer och föreningar (speciellt inom friidrott, bollsport och gymnastik).

Målsättningen är att projektet, speciellt för Friidrotten, kommer att bli en faktor också på regional nivå.

Kameleonten är ett koncept med en tillräcklig kritisk massa, både ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv.

Den kritiska massan ger också förutsättningar att inkludera utrymmen (speciellt en allaktivitetssal) som lämpar sig för aktiviteter som musik, dans och kultur.
Utrymmen som kan användas mångsidigt vid större evenemang

 

 

Projektet Kameleonten är planerat med kostnadseffektivitet som ledstjärna.

Med ett relativt stort startkapital från ungdomsföreningen Logen i Gröndal och  med hjälp av ett antal mindre aktieägare kommer det egna kapitalet att vara osedvanligt stort för ett projekt av den här typen.

Projektet strävar efter en ekonomisk stabilitet gör det möjligt att framgångsrikt driva Kameleonten, till gagn för traktens ungdom, under åtminstone de följande 70 åren. 

Kameleonten är med andra ord ekonomiskt självbärande under vissa rimliga antaganden om finansieringsarrangemang.