Kameleontens målsättning

Målet är att skapa trivsamma, funktionella och ekonomiskt självbärande träningsutrymmen för ungdomen i Esbo och Nyland. 

Kostnadseffektiv, allmännyttig, mycket funktionell och praktisk utan någon form av lyx. Målsättningen är att erbjuda så förmånliga priser som möjligt för användarna, samtidigt som ekonomin är självbärande.

Ett centralt tema är trivsel både för den idrottande ungdomen såväl som för deras stödtrupper. Det finns plats att följa med träningar och tävlingar som åskådare, det finns mötesplatser såsom kafé och gym.

Projektet genomförs i samarbete med Esbo stad, organisationer och föreningar (speciellt inom friidrott, bollsport och gymnastik).

Målsättningen är att projektet, speciellt för Friidrotten, kommer att bli en faktor också på regional nivå.

Kameleonten är ett koncept med en tillräcklig kritisk massa, både ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv.

 

 

 

 

Projektet Kameleonten är planerat med kostnadseffektivitet som ledstjärna.

Projektet strävar efter en ekonomisk stabilitet som gör det möjligt att framgångsrikt driva Kameleonten, till gagn för traktens ungdom, under åtminstone de följande 70 åren.